Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

26-11-2015: Lav en gratis sø


NaturErhvervstyrelsen har lige nu åben for ansøgninger om tilskud til gravning af søer og diger, der kan medvirke til at beskytte bilag IV arter. Tilskuddet gives både til nye projekter, og opdateringer af allerede eksisterende. Har du det helt rigtige projekt, kan du få dækket 100 procent af udgifterne, men mindre kan også gøre det.

22-11-2015: Sneppefald!


Intet andet jagt objekt i Danmark har formået at få sit helt eget udtryk, sådan som skovsnepperne har det. Nemlig udtrykket sneppefald, som en understregning af, at en større mængde af de eftertragtede fugle har slået sig ned i området.

20-11-2015: Europæiske jægere: Bekæmp terror, men med de rette midler


De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, arbejder i disse dage på højtryk for at sikre, at de europæiske politikere ikke laver en panik-beslutning, der går ud over jægeres og sportsskytters brug af lovlige og regulerede våben til deres hobby. Kommissionen har nemlig hastebesluttet at åbne for våbendirektivet efter de tragiske begivenheder i Paris.

18-11-2015: Første skridt i de kommende jagttidsforhandlinger


Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet er godt i gang med de indledende øvelser til de kommende jagttidsforhandlinger. I Danmarks Jægerforbund vil drøftelserne med baglandet foregå på jægerrådenes årsmøder. Som en del af forberedelserne har vi indgivet en liste til Vildtforvaltningsrådet med de arter, som vi ønsker videnskabelig fokus på.

18-11-2015: Første skridt i de kommende jagttidsforhandlinger


Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet er godt i gang med de indledende øvelser til de kommende jagttidsforhandlinger. I Danmarks Jægerforbund vil drøftelserne med baglandet foregå på jægerrådenes årsmøder. Som en del af forberedelserne har vi indgivet en liste til Vildtforvaltningsrådet med de arter, som vi ønsker videnskabelig fokus på.

17-11-2015: Knivsagen: Positivt møde i Justitsministeriet


Danmarks Jægerforbund har i dag været til møde i Justitsministeriet for at drøfte forslag til en ny knivlov. Stemningen på mødet var konstruktiv, og det var tydeligt, at justitsministeriets jurister arbejder på at finde en løsning, der tilgodeser jægere og andre danskere, som er kommet i klemme i den nuværende knivlov.

17-11-2015: Knivsagen: Positivt møde i Justitsministeriet


Danmarks Jægerforbund har i dag været til møde i Justitsministeriet for at drøfte forslag til en ny knivlov. Stemningen på mødet var konstruktiv, og det var tydeligt, at justitsministeriets jurister arbejder på at finde en løsning, der tilgodeser jægere og andre danskere, som er kommet i klemme i den nuværende knivlov.

17-11-2015: Muntjac? – Jægerforbundet siger nej tak!


Efter Naturstyrelsen har meldt ud, at de på deres arealer ved Rørbæk Sø har observeret og nedlagt den asiatiske hjortevildtart Muntjac, har spørgsmålet rejst sig om arten har en fremtid i Danmark? Spørgsmålet har været drøftet i Jægerforbundets Hjortevildtudvalg og svaret her er entydigt nej!