Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

01-09-2016: Jæger nr. 9 er nu udkommet


148 sider om jagt, vildt og natur. I dette nummer af Jæger kan du blandt læse om kravlejagt og agerhønsejagt. Du finder også årets hjortevildtoversigt i magasinet.

01-09-2016: Jæger nr. 9 er nu udkommet


148 sider om jagt, vildt og natur. I dette nummer af Jæger kan du blandt læse om kravlejagt og agerhønsejagt. Du finder også årets hjortevildtoversigt i magasinet.

01-09-2016: Ung – mellemaldrende - gammel


Centralt i Vildtforvaltningsrådets og Ministerens målsætning for forvaltning af kronvildt står behovet for at øge andelen af ældre hjorte (>8år).

01-09-2016: Efterlad en stribe stub til vildtet


En enkel og billig måde at tilgodese vildtet er at lade en stubstribe eller uhøstet stribe stå tilbage. Striben skal ikke harves eller vendes, men skal bare have lov til at stå til næste efterår, hvor den så kan komme med i dyrkning igen.

01-09-2016: Husk at slå slåningsbrakken


Slåningsbrak SKAL slås mindst en gang i perioden 1. august til 15. september, for at opfylde aktivitetskravet.
Men måden hvorpå slåningen udføres har stor betydning for, hvor stor gavn vildtet har af brakmarkerne.

01-09-2016: Tid til at tælle igen01-09-2016: September er såtid


I september måned bliver store arealer tilsået med vintersæd, og selvom man har travlt bør man allerede nu tænke på næste års ynglesucces hos markvildtet.

01-09-2016: Efterlad en stribe stub til vildtet


En enkel og billig måde at tilgodese vildtet er at lade en stubstribe eller uhøstet stribe stå tilbage. Striben skal ikke harves eller vendes, men skal bare have lov til at stå til næste efterår, hvor den så kan komme med i dyrkning igen.