Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Kontingent og priser

Kontingent 2016


Medlemskategori      Kontingent (Kr.)


Ordinær          810,-
Junior 0-15 år         125,-
Ungdom 16-25 år      500,-
Senior (født 1948 eller tidl.)      550,-
Husstand           360,-
Ekstraordinær        160,-
Støttemedlem u/jagttegn    200,-
Kursister           0,-Prisliste 2016


Kantinevarer
Frankfurter m. Brød        15,-
Øl                         10,-
Vand (Sodavand, Kildevand) 10,-

Patroner
Kaliber 12                 35,-
Kaliber 16 eller 20        45,-
Lerduer                     1,30
Øl må ikke forefindes på banen –
Gyldigt jagttegn skal forevises
ved køb af patroner.