Hadsund Jagtforening
Skydebanevej 1
9560 Hadsund

Hadsund Jagtforening blev dannet den 23. januar 1932.
Indtil 1992 var foreningen en lokalforening under Landsjagtforeningen af 1923.
Ved sammenlægningen af Landsjagtforeningen, Dansk Jagtforening og Strandjagtforeningen, ændredes navnet til Danmarks Jægerforbund, Hadsund som en lokalforening under Danmarks Jægerforbund, kreds 1.
Ved ordinær generalforsamling i januar 2011 ændredes navnet fra Danmarks Jægerforbund, Hadsund til Hadsund Jagtforening.
Foreningen havde indtil 1992 til huse i en jernbanevogn på foreningens egen grund på Produktvej. Foreningen solgte jorden til kommunen, som så skulle finde et egnet stykke jord til foreningen. Det nuværende skydebaneareal har foreningen i dag lejet af kommunen.
De nuværende trap- og riffelbaner blev bygget i 1993. Banen til løbende vildt blev taget i brug i 1994, jagtbanen i 1998 og trapbane nr. 2 i 2002.
Vi har eget klubhus og en bygning med kursuslokale for forskellige aktiviteter.
Hadsund Jagtforening har i dag 328 medlemmer (august 2016).

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/